Rosen-Apotheke
Rosenstraße C 99
86633 Neuburg
Telefon:08431 / 4 90 94